Behöver ni systematiskt brandskyddsarbete?

Behöver ert företag lära er mer om systematiskt brandskyddsarbete. Ni kan få hjälp med systematiskt brandskyddsarbete via Brandservice Syd. De erbjuder en lösning som kallas WEB SBA för att effektivisera och organisera ert brandskyddsarbete. Att vara ordentligt förberedd är ett måste för att säkerställa att allt fungerar som det ska och att incidenter följs upp på rätt sätt. Det är också avgörande att ha klart för sig hur man agerar om en brand skulle uppstå. Att bedriva systematiskt brandskyddsarbete kan göras enligt sju steg:

  • Ansvar
  • Organisation
  • Utbildning
  • Rutiner
  • Dokumentation av byggnadstekniskt brandskydd
  • Drift- och underhållsrutiner
  • Kontroll och uppföljning

Satsa på bra SBA

SBA eller systematiskt brandskyddsarbete är något alla företag ska arbeta med. Om ni behöver hjälp med detta, så är WEB SBA ett smart verktyg som ger er en omfattande överblick över ert företags brandskyddsarbete. Det är ett klokt val att använda WEB SBA för att säkerställa säkerheten inom företaget. Dessutom är det så att detta uppfyller samhällets- och myndigheternas ställda krav för systematiskt brandskyddsarbete så väl som det är en kvalitetssäkring av ert SBA. Den ger er även en exklusiv spårbarhet av kontroller, brister och åtgärder.

Smart verktyg för systematiskt brandskyddsarbete

Detta verktyg kan enkelt styras via mobiltelefon eller surfplatta, vilket gör det ännu mer praktiskt. Genom att använda WEB SBA kan ert företag få full kontroll över ert brandskydd och veta precis hur ni ska agera om en brand skulle uppstå. Dessutom är det både enkelt och kul! Om ni är intresserade av att veta mer om detta eller mer om vad Brandservice Syd kan erbjuda er, besök då deras hemsida.